ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Στοιχεία σύμφωνα με § 5 του Νόμου περί τηλεπικοινωνιών

Formitas AG
Campus-Boulevard 57
52074 Άαχεν
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 (0) 241 53 80 800
E-Mail: info@formitas.de

Εκπρόσωπος: Dipl.-Ing. Hagen Schmidt-Bleker​
Νομική μορφή εταιρείας: Μη Εισηγμένη Ανώνυμη Eταιρεία
Προεδρεύων του εποπτικού συμβουλίου: Peter Winkler (Πρόεδρος)

Εμπορικό Μητρώο: HRB 21495
Δικαστήριο Μητρώο: Πρωτοδικείο Άαχεν
Α.Φ.Μ.: DE 254334686
Eκδότης της ιστοσελίδας και των παρόντων όρων: Hagen Schmidt-Bleker

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.
Πηγή: https://www.e-recht24.de

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ευθύνη περιεχομένου

Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό μας σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με την § 7 παρ. 1 TMG.
γενικοί νόμοι. Ωστόσο, σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 TMG, ως πάροχος υπηρεσιών δεν είμαστε υπεύθυνοι
για την παρακολούθηση μεταδιδόμενων ή αποθηκευμένων πληροφοριών από τρίτους ή για τη διερεύνηση περιστάσεων
που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τους γενικούς κανονισμούς παραμένουμε ανεπηρέαστοι από υποχρεώσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών. Ωστόσο, οποιαδήποτε ευθύνη εν προκειμένω είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση της συγκεκριμένης παράβασης. Εάν αντιληφθούμε αντίστοιχες παραβάσεις
παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως το περιεχόμενο αυτό."

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.formitas.de

Η ιστοσελίδα μας εμπεριέχει συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της formitas και η εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Ο αντίστοιχος πάροχος ή διαχειριστής είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδέσμων. Οι ιστοσελίδες αυτές ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβιάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσής τους, όπου δε βρέθηκε παράνομο περιεχόμενο. Η μόνιμη παρακολούθηση των περιεχομένων των συνδέσμων δεν είναι αυτονόητη, χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παραβίασης του νόμου. Μόλις εντοπιστεί μια νομική παραβίαση, θα αφαιρεθεί άμεσα ο συγκεκριμένος σύνδεσμός από τον ιστότοπο της formitas.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της formitas και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η formitas έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση και οποιοδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της formitas ή του αντίστοιχου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι λήψεις και αντιγραφές περιεχομένου αυτού του ιστότοπου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική και μη εμπορική χρήση. Για τα περιεχόμενα τρίτων μερών στην ιστοσελίδα ισχύουν οι σχετικοί νόμοι πέρι περουσιακών στοιχείων τρίτων και επισημαίνονται ως τέτοια στην ιστοσελίδα. Εάν ωστόσο προσέξετε μια παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Εάν αντιληφθούμε νομικές παραβιάσεις, θα καταργήσουμε άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Πηγή: https://www.e-recht24.de

Consent Management Platform by Real Cookie Banner