Πολιτική Απορρήτου

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες φυσικών προσώπων, οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα των υποκειμένων.

Στη formitas AG, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την προστασία των δεδομένων σας. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα ειδοποίηση προστασίας δεδομένων. Παρακάτω περιγράφεται ποια στοιχεία συλλέγουμε και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Γενική ειδοποίηση και υποχρεωτικές πληροφορίες

Υπεύθυνος Επεξεργασίας - Προστασίας δεδομένων

Ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι:
Formitas AG
εκπροσωπείται από τον κ. Dipl-Ing. Hagen Schmidt-Bleker
Campus-Boulevard 57
52074 Άαχεν
Γερμανία
info@formitas.de

Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η ανάκληση της συγκατάθεσης των προσωπικών σας δεδομένων είναι δυνατή αν δηλωθεί ρητά και είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στέλνοντάς μας ένα E-Mail. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση σας παραμένει νόμιμη.

Δικαίωμα παραπόνων σε εποπτεύουσα Αρχή - Καταγγελίες
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα του λογαριασμού σας και γενικώς τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Εάν ζητήσετε την άμεση μεταφορά των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο άτομο, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα πληροφόρησης, πρόσβασης, διόρθωσης, αποκλεισμού, διαγραφής της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Έχετε οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να πληροφορηθείτε, να έχετε πρόσβαση, να κλειδώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα, να αρνηθείτε τη συγκατάθεση επεξεργασίας των δεδομένων ή να διορθώσετε τυχόν λανθασμένα δεδομένα. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις επιλογές επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας.

Κρυπτογράφηση SSL και TLS
Ο πάροχος του ιστότοπου μας συλλέγει και αποθηκεύει πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα είναι:
• Σελίδες που επισκεφτήκατε από το domain μας
• Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος διακομιστή
• Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
• To λειτουργικό σύστημα
• Διεύθυνση URL παραπομπής
• Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση
• Διεύθυνση IP
Δεν υπάρχει καμία σύνδεση αυτών των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων. Η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 του GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

Εγγραφή στην Ιστοσελίδα μας
Για συγκεκριμένους σκοπούς μπορείτε να εγγραφτείτε στην ιστοσελίδα μας. Τα προσωπικά δεδομένα που προσκομίζει ο εκάστοτε εγγεγραμμένος χρήστης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό και τη χρήση της εκάστοτε υπηρεσίας ή και προσφοράς. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται πλήρως. Διαφορετικά, θα αρνηθούμε την εγγραφή. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, π.χ. για τεχνικούς λόγους, θα σας ενημερώσουμε μέσω email. Το e-mail θα σταλεί στη διεύθυνση που δόθηκε κατά την εγγραφή. Η επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρήθηκαν κατά την εγγραφή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε την ήδη δοθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μια ανεπίσημη ειδοποίηση μέσω e-mail αρκεί για την ανάκληση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή για την περίοδο που είστε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν ακυρώσετε την εγγραφή σας. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Φόρμα επικοινωνίας
Τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας σας, θα αποθηκευτούν για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας ή να είναι διαθέσιμα για περαιτέρω ερωτήσεις. Αυτά τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε την ήδη δοθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μια ανεπίσημη ειδοποίηση μέσω e-mail αρκεί για την ανάκληση. Η νομιμότητα των εργασιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς εώς ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή όταν δεν χρειάζονται πλέον. Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Newsletter - Ενημερωτικό Δελτίο
Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου χρειαζόμαστε μια διεύθυνση email από εσάς. Η επαλήθευση της καθορισμένης διεύθυνσης email είναι απαραίτητη για να γίνει η λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Δεν συλλέγονται πρόσθετα δεδομένα. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.
Τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε την ήδη δοθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση, αρκεί ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω email ή μπορείτε να διαγραφείτε χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο "Κατάργηση εγγραφής" στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Σε περίπτωση διαγραφής σας από το ενημερωτικό δελτίο μας, τα δεδομένα που εισαγάγατε θα διαγραφούν. Εάν αυτά τα δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε εμάς για άλλους σκοπούς θα παραμείνουν σε εμάς.

CleverReach
Χρησιμοποιούμε το CleverReach για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι η CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Αυτή η υπηρεσία μας επιτρέπει να οργανώσουμε και να αναλύσουμε την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Τα δεδομένα που εισάγετε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αποθηκεύονται στους διακομιστές της CleverReach. Οι διακομιστές βρίσκονται στη Γερμανία και την Ιρλανδία.
Η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου με το CleverReach μας επιτρέπει να αναλύσουμε τη συμπεριφορά του παραλήπτη του ενημερωτικού δελτίου. Η ανάλυση δείχνει, μεταξύ άλλων, πόσοι παραλήπτες άνοιξαν το ενημερωτικό δελτίο και με ποια συχνότητα έγιναν κλικ στους συνδέσμους του ενημερωτικού δελτίου. Το CleverReach υποστηρίζει την παρακολούθηση μετατροπών για να αναλύσει εάν μια προηγουμένως καθορισμένη ενέργεια, όπως η αγορά προϊόντος, πραγματοποιήθηκε μετά από κλικ σε έναν σύνδεσμο. Λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση δεδομένων από την CleverReach μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο του GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση αρκεί ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η διαγραφή σας μέσω του συνδέσμου ""διαγραφή"" στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Εάν δεν επιθυμείτε την ανάλυση των δεδομένων σας από την CleverReach, πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Για να διαγραφείτε, αρκεί να μας στείλετε ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να διαγραφείτε μέσω του συνδέσμου ""διαγραφή"" στο ενημερωτικό δελτίο.

Τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί για τη ρύθμιση της συνδρομής θα διαγραφούν από τους διακομιστές μας και τους διακομιστές της CleverReach σε περίπτωση διαγραφής από τη συνδρομή. Εάν τα δεδομένα αυτά έχουν διαβιβαστεί σε εμάς για άλλους σκοπούς και αλλού, εξακολουθούν να παραμένουν σε εμάς.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων της CleverReach στη διεύθυνση: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.
Επεξεργασία παραγγελιών

Προκειμένου να συμμορφωθούμε πλήρως με τις νομικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την CleverReach.

YouTube
Για την ενσωμάτωση και την προβολή περιεχομένου βίντεο, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί plugins από το YouTube. Ο πάροχος της πύλης βίντεο είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ.
Όταν ανοίγετε μια σελίδα με ενσωματωμένο plugin YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Αυτό ενημερώνει το YouTube για τις σελίδες μας στις οποίες έχετε αποκτήσει πρόσβαση.
Το YouTube μπορεί να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ, εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό κάνοντας πρώτα αποσύνδεση.
Το YouTube χρησιμοποιείται για την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο του GDPR.
Λεπτομέρειες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Analytics
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος της υπηρεσίας ανάλυσης είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies". Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που το πρόγραμμα περιήγησης αποθηκεύει στη συσκευή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google και αποθηκεύονται εκεί. Ο διακομιστής βρίσκεται συνήθως στις ΗΠΑ.

Τα cookies της Google Analytics καθορίζονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο του GDPR. Ως διαχειριστής αυτού του ιστότοπου, έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύουμε τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και, εάν είναι απαραίτητο, τη διαφήμισή μας. Ανωνυμοποίηση IP

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics σε συνδυασμό με τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP. Εξασφαλίζετε ότι η Google περικόπτει τη διεύθυνση IP σας εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν τη διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η Google μεταφέρει την πλήρη διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή στις ΗΠΑ και την αποκόπτει εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.
Πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης

Η ρύθμιση των cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να αποτραπεί. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και την επακόλουθη επεξεργασία τους από την Google. Αυτό είναι εφικτό με τη λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης που είναι προσβάσιμο από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ένσταση στη συλλογή δεδομένων
Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο θα αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια μελλοντικών επισκέψεων στον ιστότοπό μας: Απενεργοποιήστε το Google Analytics. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Επεξεργασία παραγγελιών
Προκειμένου να συμμορφωθούμε πλήρως με τις νομικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών με την Google.
Δημογραφικά χαρακτηριστικά με το Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τη λειτουργία ""δημογραφικά χαρακτηριστικά"" του Google Analytics. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google, καθώς και από δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους. Δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι δυνατό μέσω των ρυθμίσεων διαφημίσεων στο λογαριασμό σας στο Google ή απαγορεύοντας γενικά τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως εξηγείται στο σημείο "Ένσταση στη συλλογή δεδομένων".

Google AdWords και Google Conversion-Tracking
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google AdWords. Ο πάροχος είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες.

Το AdWords είναι ένα πρόγραμμα διαδικτυακής διαφήμισης. Στο πλαίσιο του προγράμματος διαδικτυακής διαφήμισης, δουλεύουμε με το Conversion - Tracking. Μετά από ένα κλικ σε μια διαφήμιση που τοποθετείται από τη Google, ένα cookie τίθεται για την παρακολούθηση. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που το πρόγραμμα περιήγησης αποθηκεύει στην τελική σας συσκευή. Τα cookies Google AdWords χάνουν την εγκυρότητά τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών. Το cookie επιτρέπει στην Google και σε εμάς να αναγνωρίσουμε ότι κάνατε κλικ σε μια διαφήμιση και μεταφερθήκατε στον ιστότοπό μας.

Κάθε πελάτης του Google AdWords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν είναι ανιχνεύσιμα μέσω των ιστότοπων των πελατών του AdWords. Τα conversion - cookies χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών για τους πελάτες του AdWords που χρησιμοποιούν την παρακολούθηση μετατροπής. Οι πελάτες του AdWords μαθαίνουν πόσοι χρήστες έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε σελίδες με ετικέτα conversion - tracking. Ωστόσο, οι πελάτες του AdWords δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που επιτρέπει την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση της. Σε αυτή την περίπτωση, το conversion - cookie πρέπει να απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις χρήστη του προγράμματος περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα συμπεριληφθεί στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών.

Η αποθήκευση των "conversion - cookies" βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του GDPR. Ως διαχειριστής του ιστότοπου, έχουμε έννομο συμφέρον να αναλύουμε τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και τη διαφήμισή μας.
Λεπτομέρειες σχετικά με το Google AdWords και το Google Conversion Tracking μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Με ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης ιστού, μπορείτε να παρακολουθείτε, να περιορίζετε ή να απενεργοποιείτε τη ρύθμιση των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας."

Google Web Fonts
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί γραμματοσειρές από την Google. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Με τη χρήση αυτών των γραμματοσειρών, είναι δυνατόν να σας παρουσιάσουμε τον ιστότοπό μας όπως επιθυμούμε, ανεξάρτητα από τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες σε εσάς τοπικά. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάκτηση των γραμματοσειρών της Google από έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και τη σχετική μεταφορά των δεδομένων σας στην Google, δηλαδή τη διεύθυνση IP σας και ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Η χρήση των γραμματοσειρών Google Web Fonts βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του GDPR. Ως διαχειριστής αυτού του ιστότοπου, έχουμε έννομο συμφέρον για τη βέλτιστη παρουσίαση και μετάδοση του ιστότοπού μας.

Η Google είναι πιστοποιημένη για την αμερικανο-ευρωπαϊκή συμφωνία προστασίας δεδομένων ""Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων"". Η παρούσα συμφωνία προστασίας δεδομένων αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις γραμματοσειρές Google Web Fonts μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de.
Πηγή: Διαμορφωτής προστασίας δεδομένων από mein-datenschutzbeauftragter.de

Συναίνεση GDPR σε Cookie με το Real Cookie Banner